Impressum

Podjeli na

BRATI RITOŠA D.O.O.

Šime Kurelića 20/3   I    52000 Pazin   I   Hrvatska

T: +385(0)52 610 – 200  I  F: +385 (0)52 610 – 210  I  E-mail: info@ritosa.com

OIB:

82487963656

Matični broj subjekta:

MBS: 040121715  

Trgovački sud Rijeka, SS Pazin

Temeljni kapital:

37.259.800,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Uprava: 

Adriano Ritoša, Adriana Ritoša, Edi Ritoša

Računi kod poslovnih banaka:

OTP banka d.d.  HR6824070001100049639

Erste Bank d.d. HR2424020061100044101

Zagrebačka banka d.d.HR5923600001101375526

Raiffeisenbank Austria d.d.HR7124840081107555935

Privredna banka Zagreb d.d.HR5623400091111037900