Politika kvalitete

Podjeli na

Quality assurance

Temelj kvalitete i uspješnosti poslovanja Brati Ritoša d.o.o. u marketinškom poimanju i tretiranju tržišta, postiže se stručnim i perspektivnim kadrom, upravljanjem troškovima, optimalnim planiranjem i fleksibilnošću u cjelokupnom poslovanju.
 
Temeljne postavke poslovanja Brati Ritoša d.o.o. su: Brati Ritoša d.o.o. može poslovati ako kupac kupuje, a to se postiže poznavanjem i zadovoljavanjem njegovih potreba i želja te pružanjem veće vrijednosti od konkurenata. Brati Ritoša d.o.o. svoje zaposlenike nastoji učiniti što moćnijima i snažnijima kako bi bolje i brže od drugih zadovoljili potrebe kupaca. Trajni cilj Brati Ritoša d.o.o. je izgradnja snažne i moderne veleprodaje, ekološki osviještene i sposobne za najviše ciljeve u trgovini, zastupanju, istraživanju tržišta, prije svega na području Hrvatske.
 
To ćemo osigurati:
• kontinuiranim poboljšanjem kvalitete usluga, kao prioritetnim ciljem svih zaposlenika Brati Ritoša d.o.o.,
• redovitim praćenjem i mjerenjem te stalnim unapređivanjem razine poslovanja Brati Ritoša d.o.o.,
• praćenjem, mjerenjem i stalnim unapređivanjem zadovoljstva kupaca kao temeljne mjere kvalitete usluga,
• stalnim stjecanjem i primjenom novih znanja i tehnologija rada i upravljanja,
• stalnom orijentacijom na racionalnu uporabu energije i prirodnih resursa,
• stalnom edukacijom zaposlenika.
 
U još boljoj suradnji s kupcima i dobavljačima te unutarnjim poboljšanjima u organizaciji i radu Brati Ritoša d.o.o. želi:
• stalno unapređivati kvalitetu poslovanja
• kontinuirano razvijati obim poslovanja
• kontinuirano povećavati učinkovitost poslovanja
• smanjivati broj reklamacija kupaca i dobavljača
 
Vrijedan instrument kojim Brati Ritoša d.o.o. neprestano poboljšava kvalitetu usluga  jesu smjernice i sugestije njezinih kupaca, dobavljača i drugih zainteresiranih strana te vlastitih zaposlenika. Brati Ritoša d.o.o. će ustrajati u redovitim inovacijama i poboljšanjima kvalitete usluga, kao i poticanju zaposlenika i drugih zainteresiranih strana da kreativno djeluju na poboljšanje odnosa prema kupcu i dobavljaču.
 
Predsjednik Uprave
Adriano Ritoša