ŠTAKOROLOVKA SUPERCAT

Šifra proizvoda
25509
Pakiranja (kom/pal)
Karton 12 kom
Uhvaćene štakore mogu se jednostavno i bez dodirivanja ukloniti, te zbrinuti na higijenski način. Moguće ju je koristiti u zatvorenom i otvorenom prostoru. Idealan za kućnu i komercijalnu upotrebu - za tvornice, urede, farme, voćnjake i plantaže. Mamce je moguće mijenjati.